Vuoden keskosvaikuttaja 2021 on keskosaktiivi Heli Kauppinen

posted in: Uutiset | 0

Heli Kauppinen on vuoden 2021 keskosvaikuttaja. Tänä vuonna Keskosperheiden yhdistys Kevyt valitsi tunnustuspalkinnon saajaksi Heli Kauppisen, joka on toiminut toistakymmentä vuotta keskosperheiden hyväksi, kokemusasiantuntijana ja yhdistysaktiivina sekä  keskosperheiden äänenä ja kasvoina niin mediassa kuin erilaisissa keskustelufoorumeilla tarjoten vertaistukea ja jakaen tietoa keskosuudesta.

Heli Kauppinen on 42-vuotias, kahden pikkukeskosen äiti ja viestinnän ammattilainen Mikkelistä. Kauppisen, nyt jo 15-vuotiaat, kaksospojat syntyivät lähes neljä kuukautta etuajassa raskausviikolla 24+1 Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa he viettivät 3,5 kk. Tämän jälkeen perhe vietti vielä kuukauden verran Mikkelin keskussairaalassa ennen kotiutumista. Lasten kotiutumisen jälkeen Kauppinen hakeutui Kevyen vertaistuen piiriin ja mukaan yhdistyksen toimintaan.

Luin ja kyselin muiden kokemuksia suljetulla vertaisfoorumilla, joka tuntui turvalliselta paikalta, ja etsin käsiini kaiken mahdollisen tutkimustiedon keskosista. Liityin myös yhdistyksen jäseneksi ja järjestimme  yhdessä muiden perheiden kanssa pieniä vertaistapaamisia Etelä-Savossa. Jossain vaiheessa minua pyydettiin Kevyen jäsenlehden päätoimittajaksi, koska työskentelen viestintäalalla, ja siitä alkoi varsinainen yhdistysaktiiviaikani Kevyessä”, Kauppinen kertoo.

Kauppinen on toiminut Keskosperheiden yhdistys Kevyen jäsenlehden päätoimittajana ja ollut mukana Kevyen hallituksessa useita vuosia ja yhden vuoden myös yhdistyksen puheenjohtajana. Kauppinen on järjestänyt vertaistapaamisia, puhunut kokemusasiantuntijana tapahtumissa ja tv:ssä kuin myös keskoshoidon ammattilaisille, ollut mukana tekemässä Kevyt pienokainen -kirjaa ja toiminut Kevyen vapaaehtoisena aktiivina vielä hallituskautensa jälkeenkin. Näiden lisäksi Kauppinen toimi useita vuosia mm. Mikkelin seudun monikkoperheet ry:n puheenjohtajana.

Kevyen jäsenlehtiä kootessaan Kauppinen etsi sekä vertaistarinoita että uusia tieteellisen tutkimuksen tuloksia, joten kaikki ajankohtaiset aiheet tulivat hänelle tutuiksi. Sekä ammattitausta että halu puhua keskosuuden vaikutuksista perheeseen avoimesti ovat johtaneet siihen, että Kauppinen on ollut monessa paikassa yhdistyksen edustajana. Myös ns. suuren yleisön keskostietoisuuden lisääminen muun muassa sosiaalisen median kautta on ollut Kauppiselle tärkeää: keskosuus koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaista, joko suvun, ystävien tai ammatin kautta, esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. Keskoslasten ja heidän perheidensä elämää helpottaa, jos ympärillä olevilla ihmisillä on oikeaa ja ajantasaista tietoa keskosuudesta.

”15 vuotta sitten tilanne oli se, että Suomessa osattiin kyllä hoitaa keskosvauvoja maailman parhaimmilla menetelmillä, mutta keskosten vanhempien tukemiseen sairaaloilla ja neuvoloilla ei vielä ollut riittävästi osaamista ja mahdollisuuksia. Se motivoi vaikuttamaan aktiivisesti ja on hienoa, että nykyään tilanne on jo paljon parempi. Itse ajattelen, että perheet tarvitsevat sekä ammattilaisten tukea että vertaistukea, ja nämä täydentävät toisiaan. Keskoshoidon ammattilaiset ja tutkijat ovat olleet kiinnostuneita kuulemaan vanhempien kokemuksia ja toiveita esimerkiksi perhehuoneiden suunnittelussa ja uusien tutkimusaiheiden valinnoissa. Valtakunnallisiin päättäjiin vaikuttaminen on ollut vaikeampaa – toivon silti, että vielä joskus Suomessakin olisi keskosvanhemmille samanlainen järjestelmä kuin Ruotsissa, eli että vanhempainvapaat eivät kuluisi vielä keskosvauvan sairaala-aikana”, Kauppinen toteaa.

Tänä vuonna Kevyt valitsi tunnustuspalkinnon saajaksi Heli Kauppisen, joka on toiminut keskosperheiden äänenä, yhdistysaktiivina ja kokemusasiantuntijana jo toistakymmentä vuotta. Aikaisempina vuosina tunnustuspalkinnon saajat ovat pääsääntöisesti olleet tieteentekijöitä tai keskosten parissa työskenteleviä. Nyt Kevyt halusi palkita henkilön, joka tietää konkreettisesti omakohtaisen kokemuksen kautta, miten keskosuus vaikuttaa keskosperheisiin ja kuinka tärkeää on saada näkyvyyttä keskostietoudelle. Kauppinen on toiminut vertaistukena keskosperheille sekä jakanut oikeaa ajantasaista faktatietoa keskosuudesta eri kanavissa. Tämän lisäksi Kauppinen on ollut aktiivisesti mukana Kevyen toiminnassa hallituskausiensa jälkeenkin. Kevyt halusi antaa tunnustuspalkinnon Heli Kauppiselle, joka on intohimoisesti ja täydellä sydämellä toiminut pitkään keskosperheiden puolestapuhujana.

”Olen todella yllättynyt ja kiitollinen tästä tunnustuksesta. Olen itse ollut aiempina vuosina palkitsemassa alan ammattilaisia ja tutkijoita, ja arvostanut aina kovasti heidän työtään. Tuntuu uskomattomalta päästä saman nimilistan jatkeeksi. Kokemusasiantuntijuuden arvo on yleisestikin Suomessa noussut viime vuosina, ja ajattelen, että tämä on siinä mielessä tärkeä tunnustus. Toivon, että tämä motivoi myös muita keskosvanhempia toimimaan aktiivisesti kokemusasiantuntijoina ja Kevyen aktiiveina. Kun kerroin lapsilleni tästä palkinnosta, he kysyivät, miten tämä heihin liittyy. Vastasin, että ilman heitä minusta ei olisi koskaan tullut keskosaktiivia! Vaikka lasten yhtäkkinen syntymä pikkukeskosina oli kriisi, siitäkin voi seurata jotakin hyvää pidemmällä aikavälillä”, Kauppinen kertoo.

Vuoden keskosvaikuttajan palkinto on tunnustuspalkinto, jonka saaja julkistetaan vuosittain maailmanlaajuisena keskoslasten päivänä eli 17. marraskuuta. Valinnan tekee vuosittain valtakunnallinen Keskosperheiden yhdistys Kevyt ehdotusten perusteella. Kevyt on valinnoillaan halunnut nostaa esiin ajankohtaisia ja ansioituneita henkilöitä keskosten hoitoon, tutkimukseen tai keskosperheiden tukemiseen ja aseman parantamiseen liittyvissä asioissa. Ensimmäisen kerran vuoden keskosvaikuttaja valittiin vuonna 2010.


Aiemmat vuoden keskosvaikuttajat:

2010 Anna Axelin2016 Aulikki Lano
2011 Liisa Lehtonen2017 Marjatta Heikka
2012 Aino Ezeonodo2018 Riikka Ikonen
2013 Sture Andersson2019 Eero Kajantie
2014 Sari Ahlqvist-Björkroth2020 Helena Törölä
2015 Mikko Hallman2021 Heli Kauppinen


Lisätietoja antaa:

Heli Kauppinen, p. 044 566 4579

Kevyen puheenjohtaja Minna Pulla, p. 040 5199049, [email protected],