Keskoslapset ja heidän perheensä voivat olla oikeutettuja joihinkin tai useisiin eri tukiin. Kokosimme tähän yleisimpiä keskosperheiden tukia. 


Erityishoitoraha

Lapsen äidin puolison voi olla mahdollista saada eristyishoitorahaa, joka on tarkoitettu vanhemmalle, kun tämä ei sairaan lapsen hoitamisen takia voi olla töissä, esimerkiksi siis heti vauvan syntymän jälkeen kun tämä on sairaalassa hoidettavana. Erityishoitorahaa varten tarvitaan lääkärintodistus sekä todistus siitä, että vanhempi ei ole tältä ajalta saanut palkkaa. 

Lue lisää: Erityishoitoraha


Vanhempainraha

Vanhempainrahaan saa pidennystä, jos vauva syntyy ennen kuin äidin äityisrahakausi alkaisi. 

Lue lisää: Erityistilanteet perheessä


Omaishoidon tuki

Lapsensa omaishoitajalla voi olla oikeus omaishoidon tukeen. 

Lue lisää: Omaishoidon tuki


Vammaistuki

Keskosen vanhemma voivat joissain tilanteissa olla oikeutettuja Kelan myöntämään ale 16-vuotiaan vammaistukeen. Tätä varten tarvitaan lausunto lasta hoitavalta lääkäriltä. Vammaistukea voi saada, vaikka lapsella ei olisi vaikeaa vammaa. 

Lue lisää: Alle 16-vuotiaan vammaistuki


Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheet voivat saada omalta kunnalta kotipalvelua. Kysy lisää omasta kunnastasi!


Erityiskorvattavat lääkkeet ja ravintolisät

Osa keskoslapsen tarvitsemista lääkkeistä tai ravintolisistä on erityiskorvattavia. Korvauksen saamiseksi tarvitaan lääkäriltä B-lausunto.


Kelan korvaamat terapiat

Keskoslapsi saattaa tarvita erilaisia terapioita, kuten fysio- tai toimintaterapiaa. Kelan korvausta varten tarvitaan lääkärinlausunto. 


Muut palvelut

Jotkut yhdistykset, kuten MLL, tarjoavat myös perheille erilaisia palveluja. Tällä hetkellä MLL tarjoaa joillakin paikkakunnilla mm. tukihenkilöitä perheille ja maksullista hoitopalvelua lapsille.