1997
Keskosvanhempien yhdistys Kevyt perustettiin toimimaan virallisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton Meilahden paikallisyhdistyksenä. Yhdistystä edelsi vuodesta 1994 toiminut Lastenklinikan vastasyntyneiden osaston vertaistukiryhmä, jonka toimintaa pidettiin merkittävänä tukena vanhemmille. Yhdistyksen perustamisella haluttiin mahdollistaa vertaistuen jatkuminen myös jatkohoidon ja edelleen kotiutumisen jälkeen. Yhdistyksen perustamista edelsi myös vanhempien ja sairaalan henkilökunnan vaikuttamistyö eduskuntaan päin koskien keskosvanhempien äitiys- ja vanhempainrahakautta sekä isyysloman ajankohtaa. Tämä loi pohjan Kevyen vaikuttamistyölle.  

2000
Yhdistyksen ensimmäiset nettisivut julkaistiin. Nettisivuilla kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista sekä keskosuudesta. Lisäksi sivuilla oli Kevyen ensimmäinen keskustelupalsta, jonka kautta perheet pystyivät keskustelemaan valtakunnallisesti keskosuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja jakamaan vertaistukea. 

2003
Ensimmäinen Kevyt pienokainen -kirja julkaistiin. Kirjan tarkoituksena oli tiedon ja vertaistuen avulla tukea vanhempia. Kirja sisältää vanhempien kokemuksia, asiantuntijoiden artikkeleita, ammattilaisten haastatteluja, tietopaketteja ja vinkkejä. 

2005
Kevyt-foorumi-keskustelupalsta julkaistiin nykyisessä muodossaan. Muutamassa vuodessa keskustelupalsta saavutti suuren suosion. Jo vuoteen 2007 mennessä keskustelupalstalle oli kirjoitettu 20000 viestiä ja keskustelijoita oli kertynyt 500.  

2006
Kevyt pienokainen -kirjan päivitetty versio julkaistiin. Uudessa painoksessa oli uutuutena artikkelit keskosten infektioista ja imettämisestä sekä tutkimustuloksia.  

Vetoomus vauvattomasta huoneesta synnytyssairaaloihin. 

Kevyen verkkosivujen Kevyt Shop avattiin. Kaupassa oli myynnissä mm. keskosen kietaisuvaatteita, kestovaippoja, kantoliinoja ja T-paitoja. Myynnistä saadut tulot käytettiin keskosvanhempien verkostoitumisen tukemiseen, materiaalihankintoihin ja keskostyön tukemiseen.  

Henkilökohtainen vertaistukitoiminta alkoi tukipuhelimen muodossa.  

2007
Äidinmaitoa keskosille -projekti toteutettiin ja siihen liittyvä kirjanen julkaistiin. Projektin ja kirjan tarkoitus oli jakaa tietoa ja vertaistukea äidinmaidon antamiselle keskosvauvalle eri keinoin ja mahdollistaa keskosvauvan imetykseen siirtymistä.  

Julkaistiin tietolehtiset nimeltä Aistinsäätely kehittyy, Kehitysseurannat tasoittavat keskosten tietä, BPD, infektioastma ja keskoslasten infektiot sekä Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä.

Loistavan hoitajan diplomi otettiin käyttöön. Diplomi oli tarkoitettu keskosvanhempien itse jaettavaksi hoitohenkilökunnalle. 

2010
Ensimmäinen Vuoden keskosvaikuttaja valittiin ja julkistettiin Euroopan keskoslasten päivänä (myöhemmin Maailman keskoslasten päivä) eli 17.11. Vuoden keskosvaikuttajaksi valitaan ajankohtaisia ja ansioituneita henkilöitä keskosten hoitoon, tutkimukseen tai keskosperheiden tukemiseen ja aseman parantamiseen liittyvissä asioissa.

Myös Perhepoliittiset tavoitteet julkaistiin ensimmäisen kerran Euroopan keskoslasten päivänä. Tavoitteita käytiin esittelemässä mm. eduskunnan naisverkostolle. Monet tavoitteissa mainituista asioista, kuten perhekeskeisempään hoitoon siirtyminen, ovat toteutuneet vähintäänkin osittain. 

2012
Tietolehtinen ”Keskosen sisaruksille turvaa, tietoa ja huomiota” julkaistiin. 

2013
Imetyksen lohtukirja, jonka teossa Kevyt oli mukana, julkaistiin. 

Kevyen uusi logo julkistettiin Maailman keskoslasten päivänä. 

2017
Kevyen 20-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden päätapahtumassa käytiin läpi Kevyen toimintaa, kuultiin pikkukeskosina syntyneiden lasten psykologisesta kehityksestä ja katsottiin taikashowta. 

2018
Perhepoliittisten tavoitteiden päivitys. Kevyt julkaisi päivitetyt perhepoliittiset tavoitteet, joissa painotetaan perhekeskeistä hoitoa ja perheen hyvinvointia; alueellista tasa-arvoa hoidossa ja tuen saannissa sekä keskosperheiden haasteiden huomioimista sosiaalietuuksissa ja perhevapaauudistuksessa. 

Uudistettu Kevyt pienokainen -opas julkaistiin. Oppaasta tehtiin täysin uudistettu versio, jossa on aiempien painosten tavoin sekä vanhempien että asiantuntijoiden artikkeleita. Kirjasta tehtiin sekä painettu että sähköinen versio. 

Keskosvanhempien yhdistyksestä tuli Keskosperheiden yhdistys. Virallinen nimi MLL Meilahden yhdistys pysyi ennallaan.

2019
Kevyt osallistui Varhaiskasvatusmessuille. Keskonen varhaiskasvatuksessa -esite julkaistiin.