Vuoden keskosvaikuttaja on professori, tutkimuspäällikkö Eero Kajantie

posted in: Uutiset | 0

Eero Kajantie on vuoden 2019 keskosvaikuttaja. Valinnan tekee vuosittain valtakunnallinen Keskosperheiden yhdistys Kevyt. Professori Kajantie on kansainvälisesti tunnettu huippututkija, joka tutkii monipuolisesti ja uraauurtavasti keskosena syntyneiden pitkäaikaisterveyttä ja hyvinvointia.

Eero Kajantie on tehnyt pitkän ja laajan uran sekä Suomessa että kansainvälisesti ja hänen tutkimusryhmänsä tekemä työ on tuonut arvokasta tietoa myös keskosperheille. Kajantie on myös tehnyt yhteistyötä Kevyen kanssa, mitä todella arvostamme”, kertoo Kevyt-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Johanna Toivanen.

Olen tästä kunnianosoituksesta aivan erityisen iloinen. Näen sen myös tunnustuksena koko tutkimusryhmämme ja ylipäätään keskosten pitkäaikaisseurannan tutkimusyhteisön työlle. Yhteistyö Kevyen kanssa on antoisaa ja mutkatonta ja auttanut paljon tutkimusryhmäämme ymmärtämään tutkimusaiheita keskosperheiden kannalta ja myös tuomaan tutkimustuloksia keskosperheiden, keskosina syntyneiden ja kansalaisten tietoon.”, Kajantie toteaa.

Eero Kajantien lääketieteellisinä erikoisaloina ovat lastentaudit, perinnöllisyyslääketiede ja terveydenhuolto. Hänellä on 20 vuoden tutkimuskokemus terveyden ja sairastavuuden varhaista ohjelmoitumista kartoittavalta alueelta (DOHaD), painopisteen ollessa keskosissa. Kajantiellä on poikkeuksellisen laaja tietämys ja osaaminen keskoshoidosta ja keskosuudesta sekä sen yhteiskunnallisista ja inhimillisistä vaikutuksista.

Kajantie toimii professorina Oulun yliopistossa, tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja vierailevana professorina Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa Trondheimissa. Hän on koordinoinut ja johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä sekä toiminut eri tutkimustiimien välissä tärkeänä yhteytenä. Kajantie on ansioitunut keskoshoitoa kehittävässä työssä, jonka tavoitteina ovat sekä yksilötasolla että kansanterveydellisesti vaikuttava ja oikein kohdennettu hoito. Hän on julkaissut yli 350 tieteellistä artikkelia, joista suuri osa koskee keskosia ja keskoshoitoa, ja häneen on viitattu noin 13 000 kertaa tieteellisissä aineistoissa. Professori Kajantie on myös innostanut uusia tutkijoita aiheen pariin, ja tällä tavoin varmistanut monipuolisen keskostutkimuksen jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Kajantien tutkimusryhmän työn merkitys keskostutkimukselle on suuri. Alan aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet pääsääntöisesti kaikkein pienimpiin keskosiin, mutta Kajantien ja tutkimusryhmän tutkimukset kattavat moninaisemmin koko keskoskirjon mukaan lukien lähempänä laskettua aikaa syntyneet isommat keskoset, joita on myös lukumäärällisesti huomattavasti enemmän kuin pienimpinä syntyneitä, joten tutkimustieto on yleisen ymmärryksen sekä hoidon kannalta erittäin tärkeää.

Toinen merkittävä seikka professori Kajantien tutkimuksissa on, että pelkän lapsuuden tutkimisen sijaan Kajantien ja tutkimusryhmän tutkimukset ulottuvat mahdollisimman pitkälle nuoruuteen ja aikuisuuteen asti. Hänen tutkimuksissaan on huomioitu laajan alueen molekyylitason (epi)geneettiset mekanismit ja näiden vaikutus erilaisten raskaudenaikaisten häiriöiden elämänmittaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin syntyvälle lapselle ja koko perheelle. Juuri nyt Kajantien tutkimusryhmän työ on laajenemassa yhteistyötutkimuksiin matalan ja keskitulotason maissa. Vaikka näissä maissa syntyy suurin osa maailman keskosista, heidän pitkäaikaisennusteestaan tiedetään hyvin vähän.

Professori Kajantie toimii tutkimustyön lisäksi lastenlääkärinä. Hän tekee myös tiivistä yhteistyötä keskosvanhempia tukevien yhdistysten parissa niin Suomessa (Kevyt ry) kuin kansainvälisestikin (EFCNI).

Aiemmat vuoden keskosvaikuttajat:
2010 Anna Axelin
2011 Liisa Lehtonen
2012 Aino Ezeonodo
2013 Sture Andersson
2014 Sari Ahlqvist-Björkroth
2015 Mikko Hallman
2016 Aulikki Lano
2017 Marjatta Heikka
2018 Riikka Ikonen

Tietoisku:
Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen kuin 37 raskausviikkoa on täyttynyt tai jonka syntymäpaino on alle 2500 g. Keskosperheiden yhdistys Kevyt on viralliselta nimeltään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Meilahden yhdistys. Yhdistyksellä on jäsenenä noin 500 keskoslapsen perhettä ympäri Suomea. Kevyen tavoitteena on, että suomalainen perhepolitiikka huomioisi nykyistä paremmin perheet, joissa lapsi syntyy ennenaikaisesti. Yhdistys tarjoaa vanhemmille vertaistukea verkossa, perheiden yhteisissä tapahtumissa, vanhemmille järjestetyissä keskustelu- ja teemailloissa sekä erilaisten tukimateriaalien avulla.


Lisätietoja:
Professori Eero Kajantie, p. 029-5248610, [email protected] tai [email protected]
Keskosperheiden yhdistys Kevyt:
Puheenjohtaja Johanna Toivanen, [email protected]
Viestintävastaava Saara Lindén, p. 044-2834290, [email protected]