Kansainvälinen vertaistuen päivä 20.10. Keskosperheiden yhdistys Kevyt – vertaistukea jo 25 vuotta!

posted in: Uutiset | 0

Tänään 20.10. vietetään Kansainvälistä vertaistuen päivää. Vapaaehtoisvoimin toimiva Keskosperheiden yhdistys Kevyt on toiminut vertaistukijana keskosperheille jo 25 vuoden ajan.

Keskoslapsen vanhemmuus on monelle hämmentävä ja traumaattinen kokemus, jossa epätietoisuus tulevasta huolestuttaa ja toivo rakentuu pieniin valonpilkahduksiin. Ympäröivä maailma tuntuu jatkavan normaalia elämäänsä, kun keskosvanhemmat elävät omassa epätodellisuuden kuplassaan. Helposti tulee tunne, ettei kukaan muu ymmärrä sitä, mitä meidän perheessä tapahtuu. Mutta toiset keskosvanhemmat ymmärtävät.

Vertaistuki, keskostietouden jakaminen ja keskosperheiden edunvalvonta ovat olleet Kevyen toiminnan kulmakiviä jo yhdistyksen alkumetreiltä lähtien. Vuonna 1997 Helsingin Meilahdessa Lastenklinikalla vastasyntyneiden osastolla vanhempien vapaaehtoisvoimin perustettu yhdistys on tarjonnut toimintavuosiensa aikana mm. vanhempienryhmiä, yksilötukea, päivystävää tukipuhelinta, keskustelufoorumeita, keskosperhekahviloita, osallistunut sairaaloiden tukiryhmiin, muodostanut keskusteluryhmiä sosiaalisen median kanavissa ja järjestänyt etävertaistukiryhmiä. Vertaistukitoiminta on muuttanut muotoaan ajan saatossa sopeutuen ympärillä muuttuvan maailman muutoksiin.

Vertaistukitoiminta vuonna 2020-2023

Kevyelle on tärkeää kehittää ja mukauttaa vertaistukitoimintaa vallitsevien tilanteiden mukaan. Vuonna 2020 maailmanlaajuisen koronapandemian iskiessä Kevyt siirsi nopealla aikataululla lähivertaistukiryhmät verkkoon. Rajoituksista johtuen monet keskosperheet, etenkin akuutissa tilanteessa olevat tuoreet perheet, jäivät yksin vaille vertaistukea. Kevyen etävertaistukiryhmät mahdollistivat tuen saavutettavuuden eri puolilta Suomea, ja tuoreet perheet pystyivät osallistumaan etäryhmiin vauvan viereltä sairaalasta. Vuonna 2021 Kevyt järjesti noin 30 erilaista etävertaistukiryhmää, joihin osallistui noin 100 keskosvanhempaa.

Koronapandemian laannuttua ja rajoitusten vähennyttyä, Kevyt on nyt alkanut järjestämään myös paikallisia live-vertaistukiryhmiä paikallisten vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden voimin. Näistä esimerkkinä TAYS:n vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolla järjestettävä äitiryhmä, joka kokoontuu osastolla joka toinen viikko. Äitiryhmä on suunnattu kaikille osastolla olevien vastasyntyneiden äideille. Kevyt on myös vieraillut vertaistukijana Naistenklinikan vastasyntyneiden teho-osasto Saaren vanhempainryhmissä Helsingissä. Etävertaistukiryhmiä järjestetään edelleen mm. sairaalassa oleville keskosperheille, odottajille, joilla on ennenaikaisen synnytyksen riski sekä kotiutuneille keskosperheille.

Kevyen vertaistukitoiminnassa on mukana aktiivisesti noin 10 vapaaehtoista keskosvanhempaa, joita ilman vertaistukitoiminta ei olisi mahdollista. Kevyen vertaistukijat ovat kaikki käyneet OLKA:n Toivo-vertaistukijavalmennuksen. Valmennuksesta vertaistukijat saavat työkaluja vertaistukijana toimimiseen ja tukea kaipaavat voivat luottaa siihen, että saavat koulutetun tukihenkilön itselleen. Toivo-vertaistukisovellukseen siirtymisen myötä Kevyen vertaistukihenkilöt ovat helpommin tavoitettavissa ja tukea kaipaavat löytävät helpommin avun piiriin.

Kevyt rekrytoi jatkuvasti uusia vapaaehtoisia mukaan tukitoimintaan. On toiminnan ja tuettavien kannalta tärkeää, että mukana olevilla vapaaehtoisilla on tuoretta kokemusta keskosuudesta ja sairaala-ajasta sekä uusimmista käytännöistä. Tämän lisäksi mukaan tarvitaan myös heitä, joiden keskoset ovat jo isompia, varhaiskasvatus- ja kouluiässä. Keskosuus ei pääty kotiutumiseen, vaan on mukana läpi elämän, kuten myös Kevyt on mukana ja tukena keskosuuden eri elämänvaiheissa.

Hyvää kansainvälistä vertaistuen päivää!

Kevyen saamia palautteita vuosien ajalta:

“Vain keskosten vanhemmat tietävät mihin asioihin tulisi vaikuttaa.”

“Vertaistuki, aikaa avautua ja purkaa omia fiiliksiä. Pienryhmä oli kiva”

“Todella hyvä, että tällaisia järjestetään etänä, kun muu vertaistuki on jäänyt vähän koronan vuoksi. Myös tuosta yksilöllisestä tukihenkilöstä on ollut apua, joten kiitos siitä.”

Eri lähtökohdista olevia tarinoita, joita yhdisti kuitenkin niin moni asia.

Lisätietoja: [email protected]