Ehdota vuoden 2022 keskosvaikuttajaa!

posted in: Uutiset | 0

Kuka henkilö tai muu toimija on sinun mielestäsi edistänyt keskosten asioita Suomessa erityisen paljon? Ehdota häntä vuoden 2022 keskosvaikuttajaksi! 

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen osoitteeseen [email protected] su 23.10. mennessä. 

Päätös vuoden keskosvaikuttajasta julkaistaan maailman keskoslasten päivänä 17.11.

Vuosittain Keskosperheiden yhdistys Kevyt valitsee tulleiden ehdotusten perusteella vuoden keskosvaikuttajan. Keskosvaikuttaja voi olla yksityishenkilö, organisaatio tai kuka tahansa toimija, joka on sinun mielestäsi edistänyt keskosten asioita Suomessa erityisen paljon. Ansiot voivat olla esimerkiksi keskoshoidon, keskostutkimuksen tai keskosperheiden tukemisen ja aseman parantamisen parista. Ehdotuksia voivat lähettää muutkin kuin Kevyen jäsenet.

Vuoden keskosvaikuttajan palkinto on tunnustuspalkinto, joka myönnetään henkilölle tai organisaatiolle tunnustuksena keskosten sekä keskosperheiden hyväksi tehdystä merkittävästä työstä.

Aiemmin keskosvaikuttajina palkitut löytyvät täältä