Kysely: Keskosten isien kokemukset hoitohenkilökunnan antamasta tuesta vastasyntyneiden teho-osatolla

posted in: Uutiset | 0

Hyvä keskosena syntyneen lapsen isä!

Terveydenhoitajaopiskelija Annika Aalto Vaasan ammattikorkeakoulusta tekee opinnäytetyötä, jonka aihe on: Keskosten isien kokemuksia hoitohenkilökunnan antamasta tuesta vastasyntyneiden teho-osastolla. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja kuvailla, millaisia kokemuksia keskosten isillä on hoitohenkilökunnan antamasta tuesta oman lapsen ollessa vastasyntyneiden teho-osastolla.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä informaatiota keskoslasten isien kokemuksista sekä kuvata ovatko isät olleet tyytyväisiä saamaansa tukeen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi keskosten hoitotyön yksiköissä lasten isien tukemisen kehittämiseen. 

Tutkimuksen aineisto kerätään sähköisen kyselylomakkeen avulla ja kyselyn vastaukset ovat anonyymejä. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja sinulla on oikeus keskeyttää tai perua tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa. Tiedot ja tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaukset ovat ainoastaan opinnäytetyöntekijän käytössä. Opinnäytetyön valmistuttua vastaukset hävitetään asianmukaisesti. Tutkimus raportoidaan Vaasan ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä ja se tallennetaan Theseus- tietokantaan.

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10-15min. Kyselyyn pääset vastaamaan oheisen linkistä ja kysely on auki 13.3.2022 saakka. 

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/VvLtLXG3Chwm9TK2A 

Kiitos osallistumisestasi!