Kevyen vertaistukiryhmät saaneet hyvää palautetta – lämmin kiitos osallistujille ja vapaaehtoisille!

posted in: Uutiset | 0

Keskosperheiden yhdistys Kevyen järjestämät etävertaistukiryhmät ovat saaneet hyvää palautetta osallistujilta. Vertaistukiryhmät jäävät kesätauolle 1.6.2021 ja palaavat jälleen elokuussa.

Keskoslapsen vanhemmuus on monelle hämmentävä ja traumaattinen kokemus, jossa epätietoisuus tulevasta yhdistyy huoleen ja toivo rakentuu pieniin valonpilkahduksiin. Ympäröivä maailma tuntuu jatkavan normaalia elämäänsä, kun keskosvanhemmat elävät ihmeellisessä epätodellisuuden kuplassa. Helposti tuntuu siltä, ettei kukaan muu ymmärrä, mitä meidän perheessä tapahtuu. Toinen keskosvanhempi ymmärtää.

Kevyessä oli jo pitkään mietitty, miten vertaistukitoimintaa voisi kehittää niin, että se palvelisi kaikkia keskosperheitä valtakunnallisesti, Kevyt kun on valtakunnallinen toimija. ”Keskosperhekahviloita” oli järjestetty alueellisesti paikallisten vapaaehtoisten avulla, mutta harvemmin juuri kotiutunut keskosperhe haluaa lähteä infektioherkän keskosen kanssa vauvaryhmään tapaamaan muita perheitä. Usein näitä myös suositellaan välttämään ensimmäisten kotiutumisen jälkeisten kuukausien aikana. 

Pandemiavuosi 2020 sai rattaat pyörimään ja siirsimme keskosperhekahvilat verkkoon. Päätimme organisoida vertaistukitoiminnan uudelleen ja rekrytoimme uusia vapaaehtoisia, jotka itsekin ovat keskosen vanhempia. Kevyelle oli tärkeää, että kaikki tukihenkilöt koulutetaan tukihenkilönä toimimiseen ja näin ollen jokainen uusi vapaaehtoinen suoritti OLKA:n Toivo-valmennuksen. Tällä hetkellä Kevyen vertaistukitiimissä on mukana 16 vapaaehtoista keskosvanhempaa. Jokainen osallistuu omien resurssiensa mukaan vertaisryhmien järjestämiseen sekä yksilöllisen vertaistuen tarjoamiseen. Tiimi on ollut todella omistautunut ja olemme äärimmäisen onnellisia, että nämä huikeat vapaaehtoiset ovat mukana Kevyen toiminnassa. 

Aktiivisen vertaistukitiimin avulla järjestimme ensimmäiset etävertaistukiryhmät joulukuussa 2020. Kuluneen puolen vuoden aikana ryhmiä on järjestetty noin kahdesti kuukaudessa ja  saatu palaute on ollut sydäntä lämmittävää luettavaa – vertaistukea on selkeästi kaivattu ja ryhmät ovat tulleet tarpeeseen. Ryhmäkoot on tarkoituksella pidetty pieninä, jotta kaikilla osallistujilla on ollut mahdollisuus luottamuksellisesti ja pienessä ryhmässä kertoa oma tarinansa ja aika on riittänyt keskustelulle. Tunnelmaa on kuvailtu lämpimäksi ja osallistuminen on koettu helpoksi – vauvan viereltä tai kengurusta ei ole tarvinnut poistua osallistuakseen, vain nettiyhteys ja mobiililaite riittää.

Sairaalassa olevien keskosten vanhempien ja kotiutuneiden keskosten vanhempien vertaistukiryhmiä on järjestetty kerran kuussa. Sairaaloiden omat vertaisryhmät ovat olleet tauolla ja useimpien sairaaloiden vanhempainhuoneet ovat olleet suljettuina pandemiasta johtuen. Tästä johtuen vanhemmilla ei ole ollut mahdollisuutta keskustella kokemuksistaan muiden samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa. Kevyen vertaisryhmät ovat tarjonneet tuoreille keskosperheille tilaisuuden jakaa ajatuksiaan muiden perheiden kanssa. 

Keskosen kanssa kotiutuminen on myös iso ja jännittävä muutos ja moni vanhempi kaipaa vertaistukea sairaalan jälkeiseen uuteen arkeen. Vertaistukiryhmä leikki- ja kouluikäisille toi esille vertaistuen tarpeen keskosen kouluiän kynnyksellä – paljon pohdintaa miten keskosuus on huomioitu koulumaailmassa. Näiden lisäksi pilotoimme myös isäryhmän yhteistyössä Naistenklinikan vastasyntyneiden teho-osasto Saaren isäryhmän vetäjien kanssa. Osallistujat olivat todella mielissään, kun saivat jakaa kokemustaan muiden isien kanssa. Vertaisryhmä -valikoimaan lisäsimme myös odottajien vertaisryhmän, jonka tarkoitus on tuoda tukea niille odottajille, joilla on ennenaikaisen synnytyksen riski. Osallistujia on ollut hyvin ja he ovat kokeneet, että ryhmän tuoma tuki piristi mieltä ja lievensi huolta. 

Olemme Kevyessä todella iloisia, että olemme voineet auttaa keskosperheitä ja tarjota vertaistukea kaikkialle Suomeen ja on ryhmiin osallistuttu ulkomailtakin! Verkkoon siirtyminen on mahdollistanut vertaistuen saavutettavuuden ja koronan myötävaikutuksesta toiminta kehittyy harppauksin verkkovertaistuen kentällä. Tulemme järjestämään jatkossa vakiona ainakin sairaalassa olevien keskosten vanhempien ryhmän, odottajien ryhmän sekä kotiutuneiden keskosten vanhempien ryhmän.

Vertaistukiryhmät jäävät kesätauolle 1.6. ja palaavat jälleen elokuussa. Kevyt tarjoaa myös yksilöllistä vertaistukea;  järjestämme tarvittaessa oman tukihenkilön, jos tarvitset tukea. Kevyen tukiposti päivystää kesätauolla, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen: [email protected]