Vuoden keskosvaikuttaja on puheterapeutti, FT Helena Törölä

posted in: Uutiset | 0

Helena Törölä on vuoden 2020 keskosvaikuttaja. Valinnan tekee vuosittain valtakunnallinen Keskosperheiden yhdistys Kevyt. Helena Törölä on keskosten syömis- ja ääntelykehityksestä väitellyt puheterapeutti, joka on tehnyt suurimman osan urastaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa keskoslasten ja vauvojen parissa. Hän on alansa pioneereja Suomessa.

Helena Törölällä on taito kohdata keskosperheet vaikeassa tilanteessa ja luoda uskoa tulevaan rauhallisella tyylillään. Syömisen opettelu on monelle keskoselle hyvin haastavaa. Monet jäsenemme perheineen ovatkin kokeneet saaneensa Helenalta tukea ja oppeja, mitä arvostamme kovasti. Lisäksi hän on tutkimuksellaan luonut ja työllään jakanut tietoa aiheesta”, kertoo valintaperusteista Kevyt-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Johanna Toivanen.

Helena Törölä on tehnyt 40-vuotisen uran puheterapeuttina pääosin vammaisten lasten, keskoslasten ja vauvojen parissa. Törölän aloittaessa uraansa 1979 puheterapeutit harvemmin hoitivat vauvoja syömispulmissa, pienempiä lapsia alkoi tulla potilaaksi vasta 90-luvulla. Vuonna 1997 OYSin lastenklinikalle siirtyessään hän alkoi hoitaa myös enenevässä määrin keskosia. 40-vuotisen uransa aikana hän onkin seurannut läheltä ja osaltaan ollut kehittämässä keskoshoitoa Suomessa. Törölä on tukenut keskosperheitä erityisesti niissä hetkissä, kun on tutkittu ja harjoiteltu lapsen syömisvalmiuksia. Törölä on viime vuonna eläköitynyt OYSista, mutta jatkaa edelleen kouluttaen puheterapeutteja ja muita terveysalan ammattilaisia syömisen kehityksen ja tukemisen saralla.

Törölän alkaessa hoitaa keskosia 90-luvun lopulla, ei puheterapeutin hyödyntäminen suomalaisessa keskoshoidossa ollut ennestään tuttua. Uudesta aiheesta ei ollut tietoa tai koulutusta juurikaan saatavilla. Törölä onkin Suomessa alansa pioneeri, ja luonut työllään ja tutkimuksellaan uutta tietoa keskoslasten kehityksestä, seurannasta ja kuntoutuksesta. Törölä väitteli 2013 Oulun yliopistosta aiheesta ”Erittäin ennenaikaisina syntyneiden lasten ääntelyn ja syömisen taidot. Seurantatutkimus syntymästä ensisanaan ja ensiaskeleeseen”. Väitöstutkimus oli merkittävä, sillä se tarjosi uutta tietoa paitsi erittäin ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten kehityksestä, mutta myös tietoa kuntoutuskäytäntöjen kehitykseen. Tutkimus todisti, että ennenaikaisesti syntyneet lapset oppivat samat taidot ja samassa järjestyksessä kuin täysiaikaisina syntyneet lapset, mutta samassa korjatussa iässä, eli kehitysiässä.

Arvostan tätä huomionosoitusta erittäin paljon ja haluan kiittää kaikkia valintaan vaikuttaneita tahoja! Olen työskennellyt keskoslasten ja heidän perheidensä parissa tavoitteenani välittää heille kokemuksen siitä, että keskosella on samat perustarpeet kuin kaikilla muillakin, niihin vain vastataan lapsen tilanteen ja kehitysvaiheen vaatimalla tavalla. Työni on kohdistunut nimenomaan keskosina syntyneisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä. Jos saan tunnustuksen nimenomaan siltä taholta, työni on kannattanut. Olen itse saanut rakastamaltani työltä paljon, toivon että myös lapset ja heidän vanhempansa ovat saaneet. ”, kertoo Helena Törölä tunnelmiaan kuultuaan valinnasta vuoden keskosvaikuttajaksi.


Aiemmat vuoden keskosvaikuttajat:

2010 Anna Axelin

2011 Liisa Lehtonen

2012 Aino Ezeonodo

2013 Sture Andersson

2014 Sari Ahlqvist-Björkroth

2015 Mikko Hallman

2016 Aulikki Lano

2017 Marjatta Heikka

2018 Riikka Ikonen

2019 Eero Kajantie


Tietoisku:

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen kuin 37 raskausviikkoa on täyttynyt tai jonka syntymäpaino on alle 2500 g. Keskosperheiden yhdistys Kevyt on viralliselta nimeltään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Meilahden yhdistys. Yhdistyksellä on jäsenenä noin 500 keskoslapsen perhettä ympäri Suomea. Kevyen tavoitteena on, että suomalainen perhepolitiikka huomioisi nykyistä paremmin perheet, joissa lapsi syntyy ennenaikaisesti. Yhdistys tarjoaa vanhemmille vertaistukea etänä, perheiden yhteisissä tapahtumissa, vanhemmille järjestetyissä keskustelu- ja teemailloissa sekä erilaisten tukimateriaalien avulla.

Lisätietoja:

Puheterapeutti Helena Törölä, p.040 514 8385, [email protected]

Keskosperheiden yhdistys Kevyt:
Puheenjohtaja Johanna Toivanen , p.040 565 7142, [email protected]
Viestintävastaava Sanni Tiivola-Jurvainen, p.050 337 5874 [email protected]