Järjestöt vaativat muutosta Kelan kuntoutuspalvelujen kilpailutukseen

posted in: Uutiset | 0

Keskosperheiden yhdistys Kevyt vaatii yhdessä 17 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa muutosta Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukseen. Järjestöt jättivät 17.12. yhteisen kannanoton Kelan pääjohtaja Elli Aaltoselle ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. 

Lausunnon allekirjoittaneet järjestöt edellyttävät, että Kela korjaa pikimmiten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen perusteita niin, että kilpailutuksessa arvostetaan ensisijaisesti  laatua ja kuntoutuksessa tarvittavaa erityisosaamista ja vasta sen jälkeen hintaa. 

Keskosten kuntoutuksessa tarvitaan erityistä osaamista

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on tärkeä osa korkealaatuisen keskoshoidon jatkumoa Suomessa. Osalle keskosista kehittyy liikuntavamma tai eritasoisia neurologisia, kognitiivisia tai käyttäytymisen ongelmia, jotka edellyttävät vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta joko vauva-aikana tai myöhemmin.

Nykyisen kilpailutuksen seurauksena on, että kuntoutuksella ei pystytä vastaamaan kuntoutujan vaativiin yksilöllisiin tarpeisiin, mikä johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen. 

Jos kuntoutusta tarvitseville keskosille ei ole saatavilla terapeutteja, joilla on tarvittavaa erityisosaamista, seuraa tästä lasten heikompi kuntoutuminen, kuntoutusjaksojen piteneminen ja huonompi toimintakyky. Heikompi toimintakyky voi heijastua esimerkiksi
oppimisvaikeuksiin koulussa ja vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään pitkälle tulevaisuuteen ja myös yhteiskuntaan esimerkiksi alentuneen työkyvyn kautta.

Välillisiä vaikutuksia ovat esim. perheiden kuormittuminen, lisääntynyt työkyvyttömyys sekä lisääntyneet tuen tarpeet esimerkiksi kotihoidon tai palveluasumisen muodossa. Puhumattakaan kuntoutujan elämänlaadun heikkenemisestä ja inhimillisestä kärsimyksestä.

Lue koko kannanotto (pdf)